Oracle обяви придобиването на Moat


Само дни след придобиването на Wercker, Oracle Inc. анонсира поредна покупка на компания, Moat, опериращи в областта на измерванията на дигиталните рекламни продукти.

Стартирала през 2010г., Moat помага на издателите на съдържание и работодателите да проследяват представяето на онлайн рекламирането с помощта на набор от инструменти, като например безплатна търсеща машина за представяне на рекламно съдържание ди платени услуги, сред които метрична платформа за представянето на рекламното онлайн съдържание, инструменти за анализ и проучване на пазара. Предлагайки технологията си под формата на услуга, сред клиентите на компанията се открояват имената на някои високопрофини компании от ранга на Nestle, Procter & Gamble, Unilever, Facebook, Snapchat и YouTube.

Очаква се, че Moat ще се запази като независим бранд, интегриран в портфолиото на Oracle Data Cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *